CEİDİzler Hibe Programı ile desteklenen ve İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER) tarafından uygulanan Yerel Eşitlik Eylem Planları Dijital İzleme Platformu Projesi kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme ve İlerleme Raporlarını oluşturacak 2 İzleme İlerleme Raporu Uzmanı görevlendirilecektir. Ayrıca 25 Ocak 2022 tarihinde 10:00-12:30 saatleri arasında ve online gerçekleştirilecek olan Deneyim Paylaşımı Toplantısında birer raportör ve moderatör görevlendirilecektir.  

İlanların görev tanımları ve aranan nitelikleri şu şekildedir:

İzleme İlerleme Raporu Uzmanı

Görev Tanımı:
· Her uzman, İzleme Heyeti tarafından 10 belediyeye yönelik gerçekleştirilen Yerel Eşitlik Eylem Planlarını (YEEP), izleme ve değerlendirme notlarını ve formlarını teknik rapora dönüştürecektir.
· Görevlendirilecek uzmanlar koordineli ve işbirliği içinde çalışacaktır.
· Her bir uzman rapor için 10 gün süre ile çalışacaktır.
· Rapor için gerekli verilerin toparlanması için proje Asistanı ile koordineli çalışılacaktır (İzleme yapılan belediyelerin zoom kayıtları, rapor tutanakları vb. gibi).
· Rapor en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar teslim edilecektir.

Aranan Nitelikler:
· Hak temelli çalışmalarda en az 2 yıllık deneyim,
· YEEP konusunda en az 1 yıllık deneyim,
· Toplumsal cinsiyete duyarlı dile hakim olmak,
· İzleme konusunda en az 1 yıllık deneyime sahip olmak,
· Raporlama konusunda en az 2 yıllık tecrübeli olmak,
· En az lisans mezunu olmak,
· Office Programlarını çok iyi derecede kullanabilmek.

Moderatör

Görev Tanımı:
· Yerel Eşitlik Eylem Planları Dijital İzleme Platformu Projesi’nin 25 Ocak 2022 tarihinde 10:00-12:30 saatleri arasında ve online gerçekleştirilecek olan Deneyim Paylaşımı Toplantısında;
– Tüm toplantının modere edilmesinden sorumlu olmak,
– Toplantı süresince katılımcılara adil bir şekilde söz vermek,
– Konu geçişlerini sağlamak,
– Oluşabilecek herhangi bir gerginliği bertaraf etmek,
– Katılımcıların konuşma sürelerini hakkaniyetli bir şekilde yönetmek.

Aranan Nitelikler:
· Hak temelli çalışmalarda en az 2 yıllık deneyim,
· En az lisans mezunu olmak,
· Toplumsal Cinsiyete duyarlı dile hakim olmak,
· ZoomPro Online görüntülü konuşma programını çok iyi kullanabilmek,
· Yaygın eğitim tekniklerini en az 2 yıl süresince uygulamış olmak,
· Office Programlarını çok iyi derecede kullanabilmek.

Raportör

Görev Tanımı:
· Yerel Eşitlik Eylem Planları Dijital İzleme Platformu Projesi’nin 25 Ocak 2022 tarihinde 10:00-12:30 saatleri arasında ve online gerçekleştirilecek olan Deneyim Paylaşımı Toplantısında;
– Tüm toplantı boyunca katılımcıların söylediklerini not etmek,
– Toplantı bitiminden itibaren 72 saat içinde toplantı raporunu proje koordinatörüne iletmek.

Aranan Nitelikler:
· Hak temelli çalışmalarda en az 2 yıllık deneyim,
· En az lisans mezunu olmak,
· Toplumsal cinsiyete duyarlı dile hakim olma,
· Office Programlarını çok iyi derecede kullanabilmek.

Başvuru İçin

Başvuru yapacak adayların özgeçmişlerini iyader009@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.
İzleme İlerleme Raporu Uzmanı ilanı son başvuru tarihi: 20.12.2021
Raportör ve Moderatör ilanı son başvuru tarihi: 05.01.2021

Lütfen başvuru yaptığınız pozisyonun ismini mailinizin SUBJECT (KONU) kısmına yazınız.