Avrupa Birliği Sivil Düşün “Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği” kapsamında ilk çevrim içi aktivist eğitimimizi 13 farklı şehirden 20 katılımcıyla tamamladık.

13 gün süren eğitim boyunca toplumsal cinsiyet bağlamında ataerki, kadın hareketi, feminizm, emek, eğitim, siyaset, şiddet, sığınma evleri, LGBTİ+, rıza inşası, erkeklik, yaygın eğitimi metotları gibi konuları işledik. Tartışmalar ve atölyelerle geçen eğitimimiz boyunca Zoom, Miro, Kahoot, Menti, Padlet gibi farklı çevrim içi araçları kullandık.

Atölyeler İYADER aktivistleri Merve Demircan, Büşra Tufan, Zeren İşsevenler, Semahat Dicle Maybek, Mehmet Burak Demircan, Rıza Yılmaz, Atilla Yardaş ve Buruç Parlak’ın alanlarında yaptıkları sunumlar ve aktivitelerle gerçekleşti.

Eğitim çıktısı olarak ise yeni İYAGENDER aktivistlerimiz öncelikle kendi yerellerinde yeni atölyeler düzenleyecekler. Önümüzdeki günlerde başlayacak atölyelerin duyuruları için Instagram hikayelerimizi takip edebilirsiniz.