İlkeler ve Değerler

İlkelerimiz
• Hak temelli çalışmalar etrafında örgütleniyoruz. Kişileri ve komüniteleri etkin özneler kılarak güçlendirmek çalışmalarımız asıl amacıdır.
• Organizasyon olarak yatay örgütlenme modelini benimsiyoruz. Sert hiyerarşik kategorilerin hak temelli çalışan organizasyonları olumsuz olarak etkilediğine inanıyoruz.
• İnsanlık ve adalet için mücadele veriyoruz. Sosyal değişmenin, kişilerin bağımsızlıklarını kazanması ve güçlenmesi ile mümkün olacağını düşünüyoruz.
• Dayanışmaya inanıyoruz. Görevlerimizi, kolektif bir şekilde gerçekleştirmenin en efektif yol olduğunu düşünüyoruz.
• Dezavantajlı konumda bulunan kişilerin ve komünitelerin haklarını savunmaya ekstra ilgi gösteriyoruz. Özellikle kadın, LGBTİ+ hakları gibi konular asıl odak noktalarımızdır. Cinsiyet-odaklı sömürü ve şiddetle savaşıyor ve dezavantajlı grupların haklarını ve sosyal içermelerini savunuyoruz.

Değerlerimiz
Etik çerçevemiz ve ortak çekirdek değerlerimiz aşağıdaki temeller üzerinde inşa edilmektedir:

• Özveri
• Tolerans
• Dayanışma
• Etki

Bu dört değer, İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği’nin omurgasını oluşturmaktadır.

Özveri: Bize verilmiş araçlar ve kaynaklar ile etkili ve sorumlu bir şekilde toplumun demokratizasyonu için çalışmayı sağlamaktayız.

Tolerans: Cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel ifade, ırk, din, dil, mezhep gibi herhangi bir sebepten dolayı oluşabilecek ayrımcılığın karşısında durmakta ve herkesin sosyal alanda eşit şekilde var olabilmesi için tolerans üzerinden ürettiğimiz bir politika yürütmekteyiz.

Dayanışma: Değişimin, aynı amaç için birlikte çalışılarak mümkün olabileceğini düşünüyor ve bu sebeple pozitif bir değişim gayesi olan her birey ile dayanışma içerisinde çalışıyoruz.

Etki: Etkileşime girdiğimiz her bireyin ve/veya komünitenin sürdürebilir bir pozitif değişim içerisinde olması için çalışıyoruz. Bütün eylemlerimiz, her insanın sahip olduğu insanlık onuruna katkı sağlayarak, insanların yaşam koşulları üzerinde pozitif bir etki bırakma amacına sahiptir.