Civil Society Exchange programı Türkiye ve Avrupa’daki Sivil Toplum Örgütlerinin kendi iç kapasitelerini geliştirme konusunda iyi uygulamaları paylaşmaya ve çoğaltmaya davet etmektedir.Program dahilinde kurulacak olan ortaklıklar da STÖ temsilcileri 6 ay boyunca birlikte çalışacak, ziyaret edecek ve ortak bir model üzerinde çalışacaktır.

Program Türkiye ve Avrupa’daki sivil toplum örgütleri arasında ilişki kurmak, uluslararası partnerlik arayışında olmak ve kurumsal kapasiteli mekanlara ihtiyaç duymak, bir organizasyona ev sahipliği yapmak ve/veya partner organizasyonu ziyaret etmek amacıyla; MiTos, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ortaklığında düzenlenmekte olup, Stiftung Mercator tarafından desteklenmektedir.

Program kapsamında İYADER ve Romanya ortağı Reality Check Derneği eşleşmiş olup, 6 ay boyunca değişim programı kapsamında deneyim paylaşımı ve kapasite gelişimine ilişkin çeşitli faaliyetler yürüteceklerdir.