Yaşama Sığınan Kadınlar Çalıştayı Sivil Düşün Desteği ile İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği tarafından hayata geçirilmiştir. Bu çalıştay, her türlü şiddete maruz kalan ve sığınma evlerinde kalan kadınların sığınma evlerinde kalma süreleri sonrasında barınma haklarının elde edilmesine yönelik, bu alanda çalışan kurum/kuruluş/STK’ları bir çalıştay çatısında toplayarak, yapılan çalışmaların masaya yatırılması ve kadınların barınma haklarına ilişkin bir yasa tasarısı hazırlayarak bunun meclise sunulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yaşama Sığınan Kadınlar Çalıştayı 25-26-27 Kasım’da Ankara gerçekleşmiştir. 29 farklı kurum/kuruluş/STK’dan 35 kişi çalıştaya katılarak sığınma evlerinden çıkan kadınların barınma haklarına ilişkin taslak bir yasa tasarısı oluşturabilmek için mevcut yasaları inceleyerek, iyileştirebilecekleri maddeleri belirlemişlerdir. Çalıştayın sonucunda sığınmaevlerinde çıkan kadınların barınma hakları ve istihdama kazandırılmalarına yönelik 10 maddelik bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. Bu yasa tasarısının lobi ve savunucuğu yapılarak yaklaşık 350 kamu kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin desteğini de alarak meclise sunulmuştur. Yasa tasarısı ilgili komisyon tarafından incelenmiş ve geri bildirimler verilmiştir. İYADER, bu yasa tasarısının kampanya halinde getirilerek lobi ve savunuculuğunu yapmaya devam edilecektir.