Faaliyetlerimiz

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği, 2014 yılından bu yana özellikle kendi yereli olan Ankara Yenimahalle bölgesine faaliyet gösteren ve hak temelli çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüdür. Kurulduğu günden bu güne kadar da yoğunlukla kadının insan hakları ve okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasına ilişkin faaliyetler yürütmektedir. Bu kapsamda aşağıda sıralanan öncelikli alanlarda faaliyetlerini planlamakta ve gerçekleştirmektedir:

  • Gençlik hakları ve kadının insan haklarına yönelik çalışmalar yürütmek,
  • Bölgedeki okullar başta olmak üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik çalışmalar yapmak,
  • Şiddet görmüş/Sığınmaevlerinde kalmış ve/veya çıkmış kadınların eğitim ve istihdam olanaklarına destek vermek,
  • Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamak,
  • Kampanya hazırlamak ve yürütmek,
  • Lobi&savunuculuk faaliyetlerini yürütmektir.

Derneğimiz, her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, dezavantajlı kılınmış tüm grupların ihtiyaçlarını insan hakları çerçevesinde analiz edecek, yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasında yönelik yapılacak faaliyetleri/projeleri/aktiviteleri yürütmeyi hedeflemektedir.

Bu faaliyetleri gerçekleştirirken de ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle de işbirliği yaparak hem kendi çalışmalarının farklı gruplara aktarmak da hem de diğer kurum/kuruluşların deneyimlerini kendi deneyimlerine aktarmaktadır.