Sivil Düşün AB Programı Örgütleme Desteği Programı kapsamında İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneğinin başvuru sahibi olduğu ve Yenimahalle Belediyesinin Proje Ortağı olarak yer aldığı  Toplumsal Cinsiyet Aktivist Eğitimi projesi  18-23 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Yenimahalle bölgesinde belirlenen ortaokul, lise, gençlik merkezi ve/veya üniversitelerdeki gençlerin; toplumsal cinsiyet alanında bilinçlendirilmesini sağlamak ve belirli kalıplara oturttukları toplumsal cinsiyet algılarını kırmak amacıyla, bu alanda gönüllü olarak çalışmak isteyen sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet bölümlerden mezun ve/veya STÖ’lerde gönüllü olarak çalışan 20 katılımcıya Toplumsal Cinsiyet Eğitimi ve  Aktivist eğitimi  verilmiştir.