Amerika Büyükelçiliğinin Küçük Hibe Desteği programı kapsamında  İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneğinin başvuru sahibi olduğu ve Yenimahalle Belediyesinin Proje Ortağı olarak yer aldığı  2. Toplumsal Cinsiyet Aktivist Eğitimi projesi 26.03.2018-01.07.2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

Yenimahalle bölgesinde belirlenen ortaokul, lise, gençlik merkezi ve/veya üniversitelerdeki gençlerin; toplumsal cinsiyet alanında bilinçlendirilmesini sağlamak ve belirli kalıplara oturttukları toplumsal cinsiyet algılarını kırmak amacıyla, bu alanda gönüllü olarak çalışmak isteyen sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet bölümlerden mezun ve/veya STÖ’lerde gönüllü olarak çalışan 10 katılımcıya Toplumsal Cinsiyet Eğitimi ve  Aktivist eğitimi  verilmiştir.