CEİDİzler Hibe Programı ile desteklenen, İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER) tarafından uygulanan “Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu” projesi kapsamında hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama videosu yayınlandı.