CEİDİzler Hibe Programı ile desteklenen ve İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER) tarafından uygulanan “Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu Projesi” kapsamında, belediyelerin Yerel Eşitlik Eylem Planlarının ekleneceği ve proje gidişatının görüleceği web sitesi faaliyete açıldı.