CEİDİzler Hibe Programı tarafından desteklenen “Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu” projemiz kapsamında belediyelere yönelik kapasite geliştirme eğitimlerini tamamladık.

11-19 Ekim 2021 tarihleri arasında 16 farklı şehirden il ve ilçe belediyelerinin katılımıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Gösterge Temelli İzleme” ve “Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama” eğitimlerini yaygın eğitim tekniklerini kullanarak gerçekleştirdik. Tüm katılımcı belediyelere aktif katılımları için teşekkür ederiz.