CEİDİzler Hibe Programı ile desteklenen ve İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER) tarafından uygulanan “Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu Projesi” kapsamında, projenin izleme heyetine yönelik “Hak Temelli İzleme Eğitimi” Naz Hıdır eğitmenliğinde 7-8 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.