CEİDİzler Hibe Programı ile desteklenen Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu Projesi’nin Açılış Toplantısı online olarak 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği Yönetim Kurulu