CEİDİzler Hibe Programı ile desteklenen ve İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER) tarafından uygulanan Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu Projesi’nin 15.09.2021 tarihinde 10:00-12:30 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecek olan Açılış Toplantısında bir adet raportör görevlendirilecektir.  Görev tanımı şu şekildedir:

  • Raportör tüm toplantı boyunca katılımcıların söylediklerini not edecektir.
  • Toplantı bitiminden itibaren 72 saat içinde toplantı raporunu proje koordinatörüne iletecektir.

Aranan Nitelikler:

  • Hak temelli çalışmalarda en az 2 yıllık deneyim,
  • Fakültelerin sosyal bilimler bölümlerinden (sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, hukuk vb.) mezun ya da son sınıf öğrencisi olmak,
  • Office Programlarını çok iyi derecede kullanabilmek.

Başvuru yapacak adayların özgeçmişlerini 10.09.2021 tarihine kadar iyader009@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.