Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde HIV tedavisi üzerine birçok gelişme yaşanmış ve özellikle anti-retroviral terapinin (ART) etkili olması büyük oranda artmıştır. ART’nin etkililiğinin artırılması ile HIV ile yaşayan ve düzenli bir tedaviye erişimi olan bireylerin vücut sıvılarındaki viral yük, testler tarafından teşhis edilemeyecek oranda azalmaktadır. Böylece HIV ile yaşayan birey “belirlenemeyen” durumuna geçmektedir. Belirlenemeyen durumdaki bireylerin, kapsamlı araştırmalar sonucunda, HIV aktarma olasılıklarının sıfır olduğu kanıtlanmıştır. Yani ilaç tedavisine düzenli bir şekilde devam edip viral yükünü belirlenemeyen hale getiren bireylerin, herhangi bir şekilde HIV aktarma olasılığı mevcut değildir. Bu durum literatüre U=U (Undetectable =Unstranmittable) şeklinde geçmiştir. U=U kavramı da Türkçeye B=B (Belirlenemeyen = Bulaşmayan) şeklinde kazandırılmıştır. Düzenli bir şekilde tedaviye devam edildiği sürece kişiler B=B statüsünde kalabilirler fakat tedavi herhangi bir şekilde aksamaya uğradığında B=B statüsü değişebilmektedir.

            İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği olarak HIV ile yaşayan bireylerin, damgalanma nedeniyle karşılaştıkları zorlukların toplumun kazandığı farkındalıkla azalabileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda B=B olgusunun daha bilinir hale getirilerek söz konusu damgalanmanın azaltılabileceğini savunuyoruz. Bu nedenle bu yıl Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından sağlanan hibe desteği kapsamında gerçekleştirdiğimiz projenin sloganı olarak B=B’yi seçtik. Geçtiğimiz senelerde de HIV/AIDS alanında aktivizm yürüten derneklerin de benzer sloganlar kullanarak geliştirmeye çalıştıkları farkındalığa biz de böylece katkıda bulunmak istiyoruz.

İleri okumalar için aşağıdaki sitelere göz atabilirsiniz:

https://www.unaids.org/

https://www.aidsmap.com/

https://www.kirmizikurdele.org/besittirb

https://www.pozitifiz.org/