İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER) 2014 yılında Yenimahalle Bölgesinde kurulmuş ve hak temelli çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Derneğin amacı, gençler aracılığıyla hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsetilmesi ve insan haklarına saygılı, demokratik bir toplum yapısını canlandırmaktır.